Word lid

van de verening WKO

Lidmaatschap

Voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, maar ook voor adviseurs en zzp’ers zijn wij een ‘vak-vereniging’. Wil je meewerken aan het WKO, bovenop de meest actuele literatuur en informatie zitten, of je wil graag je vaardigheden en talenten inzetten om het vak van kerkopbouw op niveau te houden dan vragen we je lid te worden van de vereniging.

Draag je het kerkelijk opbouwwerk wel een warm hart toe, maar je hoeft niet direct betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de vereniging, dan kun je donateur of abonnee worden.

Partners in kennisontwikkeling en programma-aanbod

We komen ook graag in contact met organisaties en instellingen die zich bezig houden met Kerkontwikkeling en/of kerkopbouw. Scholen, universiteiten, dienstencentra, maar ook commerciële en ideële (non-profit) initiatieven. Ook docenten, promovendi, beleidsmedewerkers, die beschikbaar zijn voor meedenken en mee-ontwikkelen willen we graag leren kennen.

Sponsors en Advertenties

Naast samenwerking op het inhoudelijke vlak komen we ook graag in contact met organisaties die onze missie van harte ondersteunen en die graag in de vorm van sponsoring of advertenties dit concreet willen maken. Voor sponsormogelijkheden en advertenties neem contact op met het bestuur.

Aanmelden

Ik wil graag...

incasso

Ik heb eerst nog een vraag…

Hoe vaak ontvang ik het Bulletin?

Het Bulletin komt 3x per jaar uit en is ongeveer 40 A4-pagina’s dik.

Wanneer wordt het geld geïncasseerd?

Dit gebeurt altijd op de 25e van de maand.

Hoe vaak ontvang ik de e-mailnieuwsbrief?

De e-mailnieuwsbrief komt ongeveer elke maand uit. Het ligt ook over genoeg nieuws is om te melden.

Vraag 4
Vraag enz.