Tag: Studiedag

Van AH to go naar go to… – studiedag en jaarvergadering 25 september a.s.

Pionieren als nieuw concept? Martijn Vellekoop (coördinator van de PPP’s en winnaar Helix-prijs) René Erwich (Lector CHE en o.m. auteur van Gemeente in beeld) helpen ons met nadenken over de vraag wat pionieren voor ons als kerkelijk opbouwwerkers betekent. Verdere informatie vind je in deze bijlage WKO studiedag 25 sept. Locatie: Ariënsinstituut in Utrecht Tijd: 10.30 – 15.00 uur Kosten incl. lunch: voor...

Zo wordt het spel gespeeld – verslagen

De studiedag over het praktijkonderzoek naar diaconaal en/of missionair buurtwerk leverde de volgende bijdragen: Van Jozef Wissink Buurtpastoraat en opbouwwerk (pdf) Van Peter Wierenga Reflecties vanuit missionair perspectief (link naar website met powerpoint) Extra: verslag van Gerard Groener Vooraf uitgedeeld: Grensverkenning binnen een intervisiegroep 2013-2014 (pdf) Een aantal groepsbesprekingen (verslag volgt) Als laatste nog een recensie van het boek zelf: die is hier te vinden.