Het is tijd om op te bouwen!


Het is tijd om op te bouwen!

Het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk bevordert de ontwikkeling van het kerkelijk opbouwwerk, vormt een ontmoetingsplaats voor kerkelijk opbouwwerkers, biedt leden en belangstellenden studiedagen, werkgroepen, een nieuwsbrief en deze website aan en draagt zo bij aan onderzoek, vorming en communicatie. Lees onze missie