Over WKO

Interkerkelijk werkverband van professionals op het gebied van kerkontwikkeling en kerkopbouw

Koers WKO

Het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk ziet zichzelf als een interkerkelijk werkverband van professionals op het gebied van kerkontwikkeling en kerkopbouw. Het is de missie van WKO om wetenschap en onderzoek te vertalen naar vaardigheden en handelingsperspectieven aan te reiken aan hen die met beide benen in het werkveld staan.

Doel daarbij is om professionals en wetenschappelijk onderzoek (dan wel wetenschappers of onderzoekers) samen te brengen zodat er een vruchtbare overdracht en uitwisseling van informatie ontstaat en een verrijking van handelingsperspectieven die uit deze onderzoeken voortkomen.

Daarnaast willen we het kerkelijk opbouwwerk promoten en als ‘werkveld/branche’ op hoog niveau te houden. We geloven dat het kerkelijk opbouwwerk van essentieel belang is en dat professionals in de kerk belangrijke schakels vormen naar een vitale kerk.

In ons Jaarplan lees je meer hierover.

Bestuur

Arianne Lodder

Arianne Lodder

Voorzitter

Arianne is sinds 2016 werkzaam als kerkelijk opbouwwerker binnen de Protestantse kerk. Zij werkt interim in kerkelijke gemeenten als kerkelijk werker en vanuit haar onderneming Taphar adviseert en begeleid zij kerkelijke gemeenten in o.a. beroepingstrajecten en jeugdwerk. Daarnaast is zij trainer bij de Protestantse Kerk.
Harry Bisseling

Harry Bisseling

Secretaris

Na elf jaar parochiepastoraat in Arnhem-Zuid te hebben gewerkt, vervolgens twaalf jaar als kerkelijk opbouwwerker binnen de pastorale dienstverlening van het Aartsbisdom Utrecht en ruim zestien jaar als Hoofd Personeelsdienst en Pastorale Organisatie, is Harry Bisseling nu met pensioen. Werken op het snijvlak van Kerk en Samenleving, het begeleiden en toerusten van professionals en vrijwilligers, maar ook het onderzoeken wat de effecten van pastoraat is om instrumenten te ontwikkelen, is kenmerkend geweest in zijn werk als kerkelijk opbouwwerker.

VACATURE

VACATURE

Penningmeester

VACATURE per 1-1-2022

We zoeken iemand die het leuk vind om de financiën op orde te houden. Het grootste deel van het werk bestaat uit het factureren aan de leden en abonnees. Daarnaast bij specifieke activiteiten komt er een extra facturatieronde. Uiteraard moet dan ook in de gaten worden gehouden of de facturen wel worden betaald. Daarnaast moet er met enige regelmaat betalingen worden gedaan.

Download vacature

VACATURE

VACATURE

Relatiebeheer

We zoeken iemand die zich in het kerkelijke (wetenschappelijke) landschap wil storten om te zien welke relevante onderzoeken en activiteiten er worden ondernomen met het oog op kerkelijk opbouwwerk.

Download vacature

Nico Belo

Nico Belo

Hoofdredacteur WKO Bulletin

Volgt nog

Bernhard Vosselman

Bernhard Vosselman

Missie & Activiteiten

Bernhard is zelfstandig Kerkelijk Adviseur / Gemeentebegeleider bij VIANOVUS-kerkadvies. Meelevend lid van de PKN gemeente Nunspeet-Hulshorst. Fuseren, samenwerken, reorganisatie en waarderende gemeenteopbouw zijn de speerpunten van zijn advies en begeleiding.

VACATURE

VACATURE

Fondsenwerver

We zoeken iemand die graag wil meedenken over het werven van geld. Naast de activiteiten die iets op moeten leveren, zijn we nog op zoek naar andere manieren van geldwerving. Zo zijn we niet afhankelijk van opbrengsten uit activiteiten (wat toch altijd een risico vormt) en tegelijk zouden we ook graag in samenwerking met partner wat grotere investeringen doen in onderzoek en/of publicaties.

Download vacature

Redactie WKO Bulletin

Het WKO Bulletin verschijnt een aantal keer per jaar.
Elders op deze website is het archief te doorzoeken en vind je informatie over abonneren op het bulletin.

Nico Belo

Nico Belo

Hoofdredacteur

Nelleke ten Wolde

Nelleke ten Wolde

Redactielid

Egbert van der Stouw

Egbert van der Stouw

Redactielid

VACATURE

VACATURE

Redactielid

Financiële gegevens

Sponsors, Fondsen en Partners

MET ANDERE OGEN