Missie

Het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk:

  • bevordert de ontwikkeling van het kerkelijk opbouwwerk
  • vormt een ontmoetingsplaats voor kerkelijk opbouwwerkers
  • biedt leden en belangstellenden studiedagen, werkgroepen, een bulletin en deze website aan
  • draagt zo bij aan onderzoek, vorming en communicatie inzake het kerkelijk opbouwwerk

Het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk verenigt kerkelijk werkers:

  • van katholieke en protestantse huize
  • die op professionele wijze bijdragen aan de opbouw van de kerk, in de praktijk of als docent
  • werkzaam zijn op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in Nederland
  • doorgaans met een kerkelijke opdracht

Lid worden

Het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk nodigt kerkelijk opbouwwerkers en docenten kerkelijk opbouwwerk van harte uit zich als lid van het Werkverband aan te melden. Het lidmaatschap kost 90 euro per jaar. Bent u student? Dan kost het lidmaatschap 25 euro per jaar.

Meer lezen over kerkelijk opbouwwerk?