Kerkelijke gemeente bezoekt zondag de eigen boeren

door Lodewijk Born | 5 januari 2020 | Kerk en samenleving | 0 Reacties

Home » Kerk en samenleving » Kerkelijke gemeente bezoekt zondag de eigen boeren

Gemeenteleden van de protestantse gemeente in de dorpen Schettens, Schraard, Longerhouw en Wons gaan zondag 3 november in kleine groepjes op bezoek bij boeren in hun dorpen.

Dominee Edna Zwerver samen met Rein Boersma uit Schettens, één van de boeren die zondag een groep gemeenteleden ontvangt. Op de achtergrond de kerk van Schettens. Foto: Simon Bleeker

Betrokkenheid tonen bij de boeren, in gesprek gaan en ook kijken hoe het is om anno 2019 boer te zijn. Dat is het doel van het bezoek, zegt ds. Edna Zwerver.

De predikante, die al twaalf jaar dominee is in de vier dorpen vlakbij Bolsward, liep al langer met het idee rond. Nu de boeren zo in het nieuws zijn rond de stikstofcrisis  en de protesten besloot ze het met haar kerkenraad te delen. “Wat er met de boeren gebeurt de zorgen die zij hebben, dat is iets wat je echt meekrijgt als voorganger maar ook als gehele dorpsgemeenschap. Ik krijg appjes van ouders die zeggen: ‘Us soan is ek mei de trekker ûnderweis.”

In de vier dorpen zijn 28 boerenbedrijven. Voornamelijk veehouderijen, maar ook een kippenboer en een schapenhouder. “Daar zitten gezinnen achter, maar óók hun ouders die vroeger ook al boer waren. En kinderen die misschien dat bedrijf later willen overnemen. Als je praat over boeren ‘op it doarp’ heb je het vaak over meerdere generaties, die wat er nu gebeurt allemaal op hun eigen wijze beleven.”

Wie komt er tegenwoordig nog spontaan bij een boer? Er is zóveel veranderd op dit terrein.

Daarnaast zijn er nog gemeenteleden en dorpsgenoten die werken bij de zuivelfabriek, bij de boerenhulp of bij toeleveringsbedrijven in de agrarische sector. “Dus de hele discussie en onrust is iets wat velen raakt.” Zwerver peilde het idee eerst bij de eigen kerkenraad, waar ook diverse boeren in zitten. En die vonden het goed om te doen, ook vanuit de pastorale betrokkenheid bij de boeren in de gemeente. “Je vormt met elkaar een ‘mienskip’en dan moet je er voor elkaar zijn.” Ze maakte een uitnodiging en ging persoonlijk bij de boeren langs om te vragen of ze mee wilden doen. “Maar ik merkte dat dat veel tijd nam… Overal waar ik kwam, raakte ik in gesprek met de boer en deden ze hun verhaal. Dat zegt ook wel wat, hoe hoog het de boeren zit. Dus uiteindelijk heb ik later ook de uitnodiging gewoon in de bus gedaan.”

Eerst een doopdienst

Zes boeren hebben toegezegd dat ze graag de gemeenteleden ontvangen. Zondag is er eerst een doopdienst in de kerk van Wons. Aansluitend zijn de bezoeken gepland aan de boeren. “Sommige willen het graag ’s ochtends direct na de dienst, andere liever ’s middags.”

Zwerver wil met groepjes van tussen de vijf en maximaal acht personen de boeren bezoeken. “Dan kun je ook echt met elkaar in gesprek gaan. Bij elke groep is er een ouderling bij en ik ga zelf ook met een groepje mee.” Ze rekent op maximaal veertig deelnemers, die anderhalf uur ‘op in pleats’ zijn. Het bezoek is bewust komende zondag, 3 november, want dat is de zondag vóór Dankdag voor gewas en arbeid (6 november), wat op de vier dorpen ook een belangrijke plaats heeft. Dan komen er altijd veel boeren naar de Dankdagdienst, aldus Zwerver “ ‘Wêr kinne je as boer no noch foar tankje?’, is een terechte vraag als je voelt dat er zóveel druk komt op wat je dagelijks doet.” Na de dankdienst kunnen gemeenteleden met een bakje koffie nog even op de bezoeken terugkijken. Volgens Zwerver, zelf kleindochter van een boer, is het sowieso goed om eens gewoon bij een boer ‘op it hiem’ te komen en hem of haar z’n verhaal te laten vertellen. “Wie komt er tegenwoordig nog spontaan bij een boer? Er is zóveel veranderd op dit terrein, denk bijvoorbeeld aan de robotisering maar ook de inrichting van stallen en de toegenomen regelgeving en administratie. Velen lopen nog met het beeld rond van de boerderij dat ze ‘van vroeger’ kennen. Terwijl deze sector voortdurend in beweging is, ook qua innovatie.” Alleen dat boeren dát kunnen delen, maakt het volgens haar al geslaagd.

Na de dankdienst, komende woensdag, kunnen gemeenteleden nog even op de bezoeken terugkijken

Zwerver benadrukt hoe de zorgen over de toekomst jong en oud al langer bezighouden. Anderhalf jaar geleden was er een kerkdienst waar catechisanten aan meewerkten. Voor in de kerk vormden ze een kring, staken een kaarsje aan en deden een voorbede. “Voor mensen die ziek waren, voor het leed in de wereld, maar toen een jongere bad ‘foar de famkes en jonges dy’t soargen hawwe oft se letter de pleats noch wol oernimme kinne’ merkte je hoe mensen in de kerk de adem inhielden… Je kon een speld horen vallen”, aldus de predikante.

Geplaatst in het Friesch Dagblad 1 november 2019. Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het Friesch Dagblad. Het Friesch Dagblad zoomt in en zoekt naar onderwerpen in de regio die betekenisvol zijn.

Lodewijk Born

Lodewijk Born werkt op de redactie Geloven van het Friesch Dagblad.

Gerelateerde artikelen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *