Kerk streeft betere relatie burger en boer na

door Lodewijk Born | 2 maart 2020 | Kerk en samenleving | 0 Reacties

Home » Kerk en samenleving » Kerk streeft betere relatie burger en boer na

Leeuwarden | Inwoners van Fryslân moeten een beter beeld krijgen van de agrarische sector en waar boeren mee bezig zijn. Burgers en boeren moeten daarom bij elkaar worden gebracht voor ontmoeting. De werkgroep Kerk en Landbouw Fryslân wil zich daar voor inzetten. Vandaag wordt in Nijega het plan Boer, burger, maatschappij gepresenteerd tijdens een symposium.

,,Wy wolle de boarger wer op it hiem fan ’e de boer ha”, zo zegt voorzitter Douwe Hiemstra van de werkgroep. Doel is het creëren van meer bewustwording en ver-dieping over ‘de waarden van het land’, maar ook over thema’s als schaalvergroting, duurzame landbouw en de geestelijke en sociale nood onder boeren. ,,In soad boargers sjogge no allinnich mar in hiele grutte buorke-rij, mar witte faak net wat dêr plakfynt.” Zo ontstaan er volgens Hiemstra onterechte beelden over bijvoorbeeld megastallen met honderden koeien. ,,Dy kij ha it better as de sechtich kij eartiids.”

De Werkgroep Kerk en Landbouw had in het verleden al eens het initiatief In bakje by de boer, maar wil het nu structureler aanpakken. Daarvoor is al contact gelegd met Solidair Fryslân, de diaconale organisatie die zich richt op de breedte van de Friese kerken en de samenleving. Solidair Fryslân wijst ook op de urgentie, nu er ,,een verharding in de samenleving is en groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan”, aldus Jan Bosman. ,,Alleen door ontmoeting kun je uit die kramp komen.”

Niet voor een dubbeltje

Bosman wil ook de middengroep ,,van mensen die niet gelijk op de barricaden staan” meekrijgen. ,,Dat ook zij eens aan het woord komen. Dat duidelijk wordt bij de burgers dat je, als het gaat om consumptie van voedsel, niet meer voor een dubbeltje op de eerste rang kan zitten.” Een eerlijke prijs is nodig. ,,Wij hopen dat boeren en burgers sámen gaan werken aan de gezamenlijke uitdaging van duurzaam leven en omgang met de aarde.” Gedacht wordt om dialooggroepen in verschillende regio’s in de provincie op te zetten.

De consument staat volgens Hiemstra steeds verder af ,,fan wêr’t ús iten wei komt”. De werkgroep wil ook laten zien hoe belangrijk agrariërs zijn voor de Friese economie en dat ze vaak heel bewust omgaan met de aarde, met dieren en het landschap.

Er zou ook een link gelegd kunnen worden met vieringen in kerken, en met water wordt verteld tijdens catechese en bij leerhuizen – of zondags vanaf de kansel. Door de meerwaarde van ‘reflectie op locatie’ ontstaan er andere beelden over ethische dilemma’s en ecologische kwesties. Hiemstra is de afgelopen jaren vaak op gemeenteavonden van kerken geweest om de band tussen kerk en boer te helpen versterken. Maar eigenlijk is de Werkgroep Kerk en Landbouw te klein om dat allemaal zelf te doen. Daarom wil ze gespreksleiders gaan opleiden die er op termijn voor moeten zorgen dat honderden boeren en burgers met elkaar in dialoog kunnen gaan. Vijftig kaderleden uit kerk en samenleving zouden de kar mee moeten gaan trekken.

Op de bijeenkomst vandaag in dorpshuis De Jister in Nijega licht Hiemstra de plannen toe. Hij hoopt dat dit voorjaar de eerste ontmoeting bij een boerenbedrijf gepland kan worden.

Geplaatst: in het Friesch Dagblad op 7 februari 2020. Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het Friesch Dagblad. Het Friesch Dagblad zoomt in en zoekt naar onderwerpen in de regio die betekenisvol zijn.

Lodewijk Born

Lodewijk Born werkt op de redactie Geloven van het Friesch Dagblad.

Gerelateerde artikelen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *