Category: Diversen

Vreemdelingen en priesters – lezing Stefan Paas

Vreemdelingen en priesters – Missionaire gemeenschap in een postchristelijke omgeving Lezing op 01 10 2015 van Stefan Paas (VU, TUK) [tabs style=”h1″ icon_color=”#dbdbdb” icon_current_color=”#eeee22″] [tab title=”1a” ]Een paar theologische gedachten bij ‘gemeenschap’   ‘Gemeenschap’ is een woord als ‘cultuur’ of ‘wetenschap’. Iedereen heeft er wel een gevoel bij, maar als je probeert het wat nauwkeuriger te definiëren, blijkt dat nog niet zo...

Van AH to go naar go to… – studiedag en jaarvergadering 25 september a.s.

Pionieren als nieuw concept? Martijn Vellekoop (coördinator van de PPP’s en winnaar Helix-prijs) René Erwich (Lector CHE en o.m. auteur van Gemeente in beeld) helpen ons met nadenken over de vraag wat pionieren voor ons als kerkelijk opbouwwerkers betekent. Verdere informatie vind je in deze bijlage WKO studiedag 25 sept. Locatie: Ariënsinstituut in Utrecht Tijd: 10.30 – 15.00 uur Kosten incl. lunch: voor...

Social media en strategisch gebruik ervan voor kerkelijk opbouwwerk

WERKDAG OP 3 OKTOBER 2014 Social media worden op allerlei terreinen in de samenleving gebruikt, ook in de kring van kerkelijke gemeenten, parochies en geloofsgemeenschappen. Vaak lijkt dit spontaan gebruik, aansluitend bij de ervaringen van mensen: het verzenden van uitnodigingen via e-mail, het uitwisselen van foto’s en ervaringen via Facebook. De vraag dient zich aan of social media ook methodisch...

Zo wordt het spel gespeeld – verslagen

De studiedag over het praktijkonderzoek naar diaconaal en/of missionair buurtwerk leverde de volgende bijdragen: Van Jozef Wissink Buurtpastoraat en opbouwwerk (pdf) Van Peter Wierenga Reflecties vanuit missionair perspectief (link naar website met powerpoint) Extra: verslag van Gerard Groener Vooraf uitgedeeld: Grensverkenning binnen een intervisiegroep 2013-2014 (pdf) Een aantal groepsbesprekingen (verslag volgt) Als laatste nog een recensie van het boek zelf: die is hier te vinden.