Veranderen met Appreciative Inquiry: waarderend actieonderzoek in de praktijk

door Lydia Roosendaal | 31 augustus 2021 | Boekbesprekingen | 0 Reacties

Home » Boekbesprekingen » Veranderen met Appreciative Inquiry: waarderend actieonderzoek in de praktijk

Van oud naar nieuw normaal

“David Cooperrider en Ron Fry, grondlegers van appreciative inquiry, roepen over de pandemie op om ook tijdens deze tragedie te zoeken naar wat leven geeft, betekenisvol is en het beste in onze menselijkheid belicht”. Het geeft in een notendop weer met welke houding we “een beter ‘nieuw normaal’ creëren.” “Goed gefaciliteerde waarderende ontmoeting kan helpen om elkaar te hervinden, in wat kostbaar is en aandacht verdient.” In de kerkelijke wereld staat Appreciative Inquiry (hierna AI te noemen) bekend als waarderende gemeenteopbouw, samen met de gemeente de eigen toekomst op een niet angstige manier tegemoet treden. Leuk om te vermelden is dat drie WKO-leden Els Deenen en Else Roza en Chris ’t Mannetje meewerken aan het boek.

Een totaal vernieuwd waarderend werkboek

Het werkboek is de volledig hernieuwde uitgave van Het waarderend werkboek (2010), geschreven als aanvulling op het theoretische boek Waarderend organiseren (2007) of Handboek appreciative inquiry (2013, 2e druk en nieuwe titel). In dit nieuwe boek worden theorie en praktijk gecombineerd en geïntegreerd, uitgebreid met achtergronden, aangevuld met veel praktijkvoorbeelden van de hand van 27 auteurs met diverse achtergronden.

Het is geschreven voor een brede groep veranderaars, die gelijkgestemd zijn in hun commitment om op waarderende wijze bij te dragen aan constructieve verandering in organisaties en samenleving. Voor mensen die niet vertrouwd zijn met AI is het een studieboek-praktijkboek, van kaft tot kaft te lezen. Voor veranderaars, bekend met AI, is het een rijk praktijkboek, waarin je naar hartenlust kunt grasduinen. Een doe-boek met checklists en oefeningen. Bijdragen van 27 auteurs uit het werkveld. Voor mij is het een boek waarin ik lang niet uitgelezen of uit gebladerd raak. Het nodigt uit tot een onderzoekende, reflectieve kijk op veranderen. Telkens weer word ik in dit boek herinnerd aan omdenken. De reflectievragen achter de theoretische hoofdstukken laten je – al dan niet in studie- of intervisieverband – opnieuw nadenken over je eigen praktijk en laten je opnieuw stilstaan bij AI als zienswijze.

Tot slot

In alles draagt het boek bij aan de gedachte dat verandering op zich niet vanzelfsprekend goed is. Het gaat de schrijvers erom dat het goede moet worden gecreëerd en zichtbaar gemaakt in het veranderingsproces. Pas dan ontstaat er een nieuw normaal. Het boek is een feest om te zien, kleurrijk, verhelderende schema’s, modellen, foto’s, Als gemeentebegeleider, opgeleid in AI en staande in de praktijk van alledag, is dit boek onmisbaar.

Robbert Masselink, e.a.; Veranderen met appreciative inquiry, waarderend actieonderzoek in de praktijk; Boom; november 2020; ISBN 978 90 24429 691; 335 pagina’s.

Lydia Roosendaal

Lydia Roosendaal is (waarderend) opbouwwerker en gemeentebegeleider bij Lydia Roosendaal Kerkadvies en Gemeentebegeleiding. Tevens is zij redactielid van het WKO-bulletin.

Gerelateerde artikelen

Het Arena-model

Het Arena-model

Dit is een bewerking van een artikel geschreven door Ido Abram (in mei 2008) en geplaatst op de website van de Stichting Leren, stichtingleren.nl (geraadpleegd d.d. 20-10-2020) over intercultureel leren en identiteitscirkel. Ook als los artikel is het zeer...

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *