Activiteiten

Dag van de Kerkopbouw

Op de dag van de kerkopbouw wordt een actueel ontwikkelingsthema voor kerk, gemeente en parochie uitgewerkt. Voorafgaand aan het deze dag verschijnt een themanummer van ons bulletin. Praktijkverhalen worden door deskundigen be-reflecteert, becommentarieert en aangescherpt. Op de dag van de kerkopbouw is er gelegenheid om met elkaar het gesprek te hebben over wat dit nou betekent voor het ‘alledaagse’ werk in de kerk.

 

9 Editie 2: 11 oktober 2024
9 Onderwerp: De toekomst begint met luisteren
9 Medewerking van: Rob Polet, Henk Boerman, Tabitha van Krimpen en Aarnoud van der Deijl
9 Locatie: Grote Kerk, Kerkplein 1 te Harderwijk

Bulletin

Naast de editie die de dag van de kerkopbouw inleidt, volgt er een ‘verenigings-editie’. Deze uitgave heeft als doel om het aanbod van activiteiten rondom specifieke onderwerpen te presenteren. Uit de dag van de kerkopbouw halen we een aantal relevante onderwerpen naar boven die in het jaar verder uitgewerkt gaan worden.

Artikelen

Op de website komen regelmatig nieuwe artikelen te staan. Deze worden per e-mail nieuwsbrief gepresenteerd. Eens per jaar komt er een extra bulletin uit waarin de nieuwste en/of meest gelezen artikelen worden gebundeld.

Jaarprogramma

Vanuit de dag van de kerkopbouw, maar ook vanuit andere invalshoeken proberen we elk jaar een relevant aanbod van toerusting te organiseren. In samenwerking met onze partners helpen we predikanten, pastores en kerkelijk werkers hoe zij in hun dagelijks werk aan ‘ontwikkeling’ kunnen doen. De vorm van deze activiteiten proberen we doelgericht aan te passen bij het onderwerp en het leerelement. Van themabrochure, tot ‘community of practise’, van intervisie tot adviesgesprek op locatie.

Leergang ‘Opbouwwerker’

Omdat in veel curricula het ‘vak’ van opbouwwerk niet meer wordt gedoceerd hebben wij de handschoen opgevat om een leergang ‘opbouwwerker’ aan te bieden. Een zeven-delige toerusting inclusief een ‘terugkom’-moment waarop wordt ingegaan op de achtergronden, handelingsperspectieven en een eigen casus om tot ontwikkeling in je kerk te komen. Het unieke aan dit concept is dat je elk onderwerp en elke avond door een andere ‘docent’ wordt verzorgd. Je leert dus ook veel verschillende mensen kennen uit het werkveld van gemeenteopbouw.