Rectificatie

Helaas zijn in het artikel Interculturele kerkopbouw: een gecompliceerd proces van Jan Eijken per abuis de teksten bij de foto’s op pagina 10 verwisseld. Derhalve hebben wij de foto’s met de juiste tekst expliciet op de website geplaatst.

Bijbelprocessie uitgevoerd door een Kameroenese vrouwengroep van de Engelstalige Afrikaanse RK gemeenschap.
Fotograaf: Gerard van Dommelen

Een dans door 3 dames van de Indonesische RK gemeenschap in Rijswijk.
Fotograaf: Gerard van Dommelen