Naar een kleurrijke kerk – WKO bulletin december 2020

Naar een kleurrijke kerk

Zijn we echt op weg naar een kleurrijke kerk? Terwijl de multiculturele samenleving mislukt is? Witte superioriteit, racisme, discriminatie: kerken moeten niet wegkijken, maar het kwaad van het racisme in ons zelf en in onze wereld benoemen. Het blijft spannend: christenen staan voor gelijkwaardigheid. In kerkenwerk worden grenzen overschreden en barrières afgebroken. Dat is tenminste de bedoeling. Maar op zondag is de kerkdienst het meest gesegregeerde uur van de week (Martin Luther King). De verkleuring in Nederlandse steden zien we meer terug in parochies dan in gemeenten van de gevestigde protestantse kerken. Omgekeerd zien we in ­migrantenkerken haast geen witte gelovigen. Naar een kleurrijke kerk? We hebben moeite met christenmigranten. Hun overtuigingen passen niet in onze cultuur, we weten geen raad met hun opvattingen. In dit WKO-bulletin gaat het over bovengenoemde spanningsvelden. Schrijvers die ervaring hebben met deze thematiek delen hun waarnemingen en ervaringen.

Inhoud

Woord Vooraf Naar een kleurrijke kerk
Nico Belo

Naar een kleurrijke kerk in Nederland: Een transmodern perspectief
Frans Wijsen

Interculturele kerkopbouw: Een gecompliceerd proces
Jan Eijken

Kerk in het spanningsveld tussen diversiteit en integratie
Duncan Wielzen

Samen kerk zijn is geven en nemen
Evelien Reeuwijk en Marianne Tricht

Gesprek met Violet Roosberg
Evelien Reeuwijk

Vanuit hoop verbonden
Simon de Kam en Madelon Grant

Omgaan met verschillen
Jandirk Pronk

Boodschap aan de wereld: Luister naar de wijsheid van de minderheid!
Fanny Matheusen

Thema gecentreerde interactie als meerwaarde binnen kerkelijk werk
Thea Beentjes en Bram Schriever

“De geloofsgemeenschap van morgen zal missionair zijn” – Roger Weverbergh.
Harry Bisseling

U kunt dit themanummer bestellen bij info@wvko.nl
Voor € 9 krijgt u een exemplaar franco thuisbezorgd. U kunt ook voor € 27 per jaar een abonnement nemen, of voor € 35 als u buiten Nederland woont.