Een lichtere kerk? – WKO bulletin augustus 2020

Een lichtere kerk?

Durft de kerk zich in een netwerksamenleving flexibeler op te stellen? Lukt het de kerk aanwezig te zijn in verschillende netwerken? Of belemmert de organisatie van de kerk dit?  De kerkstructuur en -organisatie vertoont kenmerken van vorige eeuwen. Soms is de last van het instituut kerk zo zwaar, dat we het risico lopen voorbij te gaan aan inhoudelijke vragen, aan de kern van kerk-zijn anno nu. Als de kerk te log is, hoe komen we dan tot een lichtere kerk? Wat bedoelen we met een ‘lichtere’ kerk? Wanneer ben je – ecclesiologisch gesproken – nog kerk? Kun je als kerk ook te licht worden? Hoe begeleid je als professional zo’n proces van ‘lichter worden’? In dit nummer wordt in verschillende artikelen ingegaan op bovenstaande vragen.

Inhoud

Woord vooraf: Een lichtere kerk
Nico Belo

Hoe smal mag de kerk worden?
Teun van der Leer

De katholieke parochie: Regel, realiteit en uitdaging
Ton Meijers

Naar een lichtere kerk
René de Reuver en Martijn Vellekoop

Geloof in het kerkelijke bestuur. Kleiner bestuur, met minder tijd en meer geloof delen
Burret Olde

Het ambt in een lichtere kerk
Gerrit van Meijeren

Zuurstof. Een veranderkundig perspectief bij kerkelijke veranderingsprocessen
Hanna Ploeg

Bedacht zijn op het licht
Interview door Els Deenen

Bergbeklimmen met David Brooks. Een pleidooi voor commitment
Sake Stoppels

Het wordt lente in de kerk!
Nico Belo

Het geschenk van de rabbi
Hervertelling door Sigrid Coenradie

In Memoriam Roger Weverbergh

Samen bijbelverhalen ontdekken en beleven!
Centrum voor Bibliodrama

U kunt dit themanummer bestellen bij info@wvko.nl
Voor € 9 krijgt u een exemplaar franco thuisbezorgd. U kunt ook voor € 27 per jaar een abonnement nemen, of voor € 35 als u buiten Nederland woont.