Kerk en duurzaamheid – WKO bulletin maart 2020

Kerk en duurzaamheid

Duurzaamheid: er móeten maatregelen genomen worden met het oog op ons milieu. Maar de bewustwording van de urgentie verschilt sterk. In gesprekken binnen de kerken hoor je: Hoe zien we onszelf in het milieu? Zien we ons als beheerders van de natuur of als

rentmeesters van de schepping? Zien we ons als onderdelen van het milieu of zien we ons staan in een lerende interactie met de schepping? Kunnen we luisteren naar en leren van de natuur? In dit nummer van het WKO-bulletin gaan we in op die vragen.

Inhoud

Woord vooraf: Kerk en duurzaamheid
Nico Belo

Fransiscus en zijn natuurlijke milieu
Willem Marie Speelman

Groene theologie, theologie in tijden van ecologische crisis, een uitdaging voor denkers en doeners
Trees van Montfoort

Kijken met groene ogen: De verankering van groen beleid in kerkelijke gemeenten
Atie de Vos

Groenekerken
Johan van Dalen en Hester Oosterbroek

Behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt – een pastor van en voor de boeren
Lonneke Gunnink-van den Berg

Berichten uit het Friesch Dagblad

Kerkelijke gemeente bezoekt zondag de eigen boeren
Lodewijk Born

Kerk streeft betere relatie burger en boer na
Lodewijk Born

Economie en beloof, een duurzame relatie
Bert Altena

Het brandpunt duurzaam opweg
Marianne van Tricht

Keltische spiritualiteit en zorg voor de schepping
Lydia Roosendaal

Hoe vitaal zijn we nog?
Henk Brussel

De bron draagt veel vrucht
Nico Belo

Kerkopbouw: Leer mensen vieren!
Nico Belo

Shoppen in advent
NIco Belo

U kunt dit themanummer bestellen bij info@wvko.nl
Voor € 9 krijgt u een exemplaar franco thuisbezorgd. U kunt ook voor € 27 per jaar een abonnement nemen, of voor € 35 als u buiten Nederland woont.