Studiedag: De Reli-Ondernemer

Zin geven, zaken doen…
De Reli-Ondernemer

‘Levensbeschouwelijk ondernemerschap lijkt een kansrijk en groeiend werkgebied voor theologisch opgeleide professionals. De arbeidsmarkt voor theologen is enorm in beweging. Er dienen zich allerlei mogelijkheden aan om te werken met zingevingsthema’s in nieuwe contexten. De reli-ondernemer is sinds enkele decennia in onze samenleving aanwezig. Theologische opleidingen hebben leerroutes ontwikkeld over ondernemerschap. In deze lezing verken ik motieven, competenties, thema’s, strategieën, dilemma’s en persoonskenmerken rond reli-ondernemerschap. Waar liggen kansen om theologische expertise beschikbaar te maken buiten kerken en andere meer traditionele theologische werkvelden? Welke uitdagingen moet je trotseren om gedreven door je inspiratie betekenisvol te werken voor en met mensen? Van welke andere ondernemers kunnen theologen leren?’

Lezing: André Mulder, lector theologie en levensbeschouwing Windesheim

Woensdag 15 april 2020
Landelijk dienstencentrum PKN
Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
12:30-16:30
Entrée: €30, inclusief lunch
WKO-leden: Gratis
Aanmelden (verplicht, voor 9 april): info@wvko.nl