Heil zien in de kerk – WKO bulletin december 2019

Heil zien in de kerk?

Wie goed luistert, weet dat die vraag heel verschillend wordt beantwoord. En de cultuur waarin we leven is dermate veranderd, dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen zich binden aan een vorm van kerk-zijn. Kerk heeft te maken met Bijbel en traditie, verleden en heden, vertrouwen en verlangen, heil zoeken en vinden. Maar wat is kerkopbouw? In dit WKO-bulletin reflecteren we op kerkopbouw nu en in de toekomst.

Inhoud

Woord vooraf: Heil zien in de kerk?
Nico Belo

Een decennium WKO-Bulletin onder de loep
Jos Deckers

Godsvertrouwen en de waarde van context
Interview met Kees de Groot en Nadine van Hierden

De tekst mag het zeggen
Eric Matser

Laten we creatief omgaan met onze Christelijke traditie
Mechteld Jansen

Leven en laten leven. Gemeenteopbouw tussen agogiek en theologie
Hans Schaeffer

Lectio divina: samen bijbellezen om de gemeente op te bouwen
Jos Douma

Heil zien in missionaire initiatieven. Theologie achter nieuwe vormen van geloofsgemeenschap. Een lectorale rede samengevat.
Sake Stoppels

Als God renoveert
Nico Belo

Vijf sleutels voor succesvolle samenwerking
Symon Jagersma

Revitalisering van kerken met de church life survey
Marten van der Meulen

Praktische theologie en missiologie
Jozef Wissink

Veranderingsprocessen in de kerk – een prachtige post-HBO opleiding
Arie Liebeek

Is de toekomst aan de reli-ondernemer? Aandacht voor een groeiend fenomeen
Sake Stoppels

U kunt dit themanummer bestellen bij info@wvko.nl
Voor € 9 krijgt u een exemplaar franco thuisbezorgd. U kunt ook voor € 27 per jaar een abonnement nemen, of voor € 35 als u buiten Nederland woont.