Studiedag en ledenvergadering

Op 14 november is de presentatie van het nieuwe boek van prof. dr. Henk de Roest (PThU), getiteld Collaborative Practical Theology. Engaging Practitioners in Research on Christian Practices (uitgave Brill 2019). Het gaat over de vraag hoe professionele – en niet-professionele – practitioners samen met praktisch theologen onderzoek kunnen doen. Ook biedt het boek reflecties op de mogelijkheid voor practitioners om zelf – in een onderzoeksgemeenschap – empirisch onderzoek te doen.

Vaak wordt onderzoek gedaan door een onderzoeker van buiten, maar in dit boek wordt gezocht naar manieren om geloofsgemeenschappen zelf te involveren in onderzoek. Dat verhoogt de kans dat de resultaten van onderzoek niet in een la verdwijnen, maar daadwerkelijk zullen bijdragen tot (nieuwe) praktijken.

Na een inleiding van het boek door de auteur zullen twee referenten een eerste reactie geven. Vanuit de wetenschap is dat prof. dr. Hans Schilderman, hoogleraar empirische en praktische religiewetenschap (Radboud Universiteit Nijmegen) en vanuit de praktijk ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen, predikant in de PKN-gemeente van Heerenveen. Uiteraard is er gelegenheid voor onderling gesprek en uitwisseling.

De studieochtend wordt gehouden in de filmzaal van de PThU, De Boelelaan 1105 te Amsterdam (VU gebouw). De inloop is vanaf 10 uur, het programma van 10.30-12.30 uur.

Aansluitend is er een lunch voor WKO-leden die de ledenvergadering zullen bijwonen. Deze ledenvergadering duurt tot uiterlijk 15.30 uur.

Opgave graag op korte termijn vanwege de te verwachte belangstelling (opgave uiterlijk

10 november i.v.m. lunch). De toegang en de lunch zijn voor WKO-leden gratis. De stukken voor de jaarvergadering worden begin november verstuurd.