Missionaire en diaconale presentie – 100e WKO-bulletin

Op allerlei manieren probeert de kerk present te zijn in onze samenleving. De kerk doet dat niet omdat ze behoefte heeft op te vallen in zoveel mogelijk organiseren van allerlei activiteiten. Veel activiteiten organiseren is nog niet hetzelfde als kerk zijn. Wat de kerk wel wil, is zoeken naar een verbinding tussen kerk en samenleving en in die verbinding dicht bij mensen zijn. We zien dit in diaconale projecten en ook in een ‘Mozaïek van kerkplekken’ (Protestantse kerk). Dat levert mooie gesprekken op over: wanneer spreek je nu over een kerk? Is dat gebonden aan een minimum aantal mensen, die betrokken zijn? Dit WKO-bulletin staat vol met artikelen die een illustratie zijn van het zoekproces van de kerk om in onze tijd van betekenis en present te zijn. Zowel missionair (het Evangelie delen), als diaconaal (het leven delen).

Inhoud

Woord vooraf ‘Missionaire en diaconale presentie’
Nico Belo

Ik geloof een duurzaam diaconale kerkgemeenschap
Peter van de Kamp

Kerk in de buurt
Jonna van den Berge-Bakker

De maaltijd als grondvorm van diaconaat
Erica Meijers

Samen aan tafel
Ronald Dashorst

Tafel van hoop
Interview met Jonatan Bartling

Boekbespreking
Evelien Reeuwijk

Als God renoveert en Rebuilt laten parochies zien dat het anders kan
Tim Schilling

‘Rebuilt’ in de Lucas op weg naar de Lucas ‘Rebuilt’!
Maarten Jansen

Niet opnieuw het wiel uitvinden
Nico Belo

Als God renoveert
WKO-studiemiddag

Terug naar de kern
Nico Belo

Vitaliteit profileren
Menco van Koningsveld

Even voorstellen: Henk Brussel
Terug naar de kern

Kanalen graven?
Nico Belo

‘Uit het niets…’. Pionieren op een Britse Vinex
Boekbespreking Sake Stoppels

Veelkleurig kerk-zijn. Eenheid in verscheidenheid
Boekbespreking Sake Stoppels

Van de Redactie
Van de redactie

U kunt dit themanummer bestellen bij info@wvko.nl
Voor € 9 krijgt u een exemplaar franco thuisbezorgd. U kunt ook voor € 27 per jaar een abonnement nemen, of voor € 35 als u buiten Nederland woont.