Studiedag: Als God renoveert

Een studiemiddag van het WKO (oecumenisch Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk) en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk op donderdag 19 september 2019 over het boek van Fr. James Mallon

Begin dit jaar verscheen in vertaling ‘Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei’ (Adveniat 2019) van de Canadese priester James Mallon. Het boek trekt flink de aandacht en werd vrijwel direct na het verschijnen al herdrukt. Op de studiemiddag willen we het boek en het denken er achter presenteren en evalueren: in hoeverre en onder welke condities kan het in Nederland bijdragen aan de vitalisering van parochies en gemeenten?

Het boek is primair voor parochies geschreven, maar heeft veel inzichten ontleend aan de protestantse wereld van gemeenteopbouw. Dat maakt het ook in oecumenische zin interessante lectuur. Bijdragen zullen er zijn van Maarten Jansen, als pastoraal werker verbonden aan de pastorale eenheid Maria Johannes in Den Bosch en van Sake Stoppels, lector theologie aan de CHE (Ede) en beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Maarten Jansen werkt met ‘de methode Mallon’ en zal zijn praktijkervaringen met ons delen, Sake Stoppels zal meer vanaf de zijlijn reflecteren op het boek.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pastores, predikanten en begeleiders uit diverse denominaties met verantwoordelijkheid voor kerk- of gemeenteopbouw.

Het programma begint om 12.15 met inloop en een broodje. Vanaf 13.00 welkom en opening.

 

Praktische informatie

Datum: donderdag 19 september 2019, van 12.15 tot 16.00 uur. Locatie: Landelijk Dienstencentrum Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht. Deelname gratis voor WKO-leden en student-leden; anders € 20 (incl. lunch). Aanmelding per mail via info@wvko.nl o.v.v. naam, adres en functie.