Studiedag: Terug naar de kern

Een studiebijeenkomst van het oecumenisch Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk (WKO) en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Ruim 20 jaar geleden deed Jan Hendriks onder de titel ‘Terug naar de kern’ verslag van een onderzoek naar de vernieuwing van de gemeente. Deze vernieuwing impliceerde volgens hem een fundamentele bezinning op de vraag naar de bestaansgrond van een gemeente of parochie. Diezelfde vraag kan ook gesteld worden bij allerlei nieuwe initiatieven zoals de vorming van pioniersplekken en nieuwe vormen van kleine geloofsgemeenschappen. Waarom doe je het eigenlijk?
Op deze studiebijeenkomst gaan twee collega’s, Jelle de Kok en Menco van Koningsveld, met ons in gesprek over de wijze waarop zij gemeenten en parochies begeleiden in het zoeken naar een antwoord op deze vraag. Jelle de Kok is predikant-toeruster binnen de Protestantse Kerk in Nederland namens het Evangelisch Werkverband. Menco van Koningsveld is diaken van het Aartsbisdom Utrecht en betrokken bij onderzoek naar de begeleiding van parochies en kleine geloofsgemeenschappen.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor pastores, predikanten en begeleiders uit diverse denominaties met verantwoordelijkheid voor kerk- of gemeenteopbouw.
Het programma begint om 12.15 uur met inloop en een broodje. Vanaf 13.00 uur welkom en opening.

Praktische informatie
Datum: donderdag 21 maart 2019, van 12.15 uur tot 16.00 uur. Locatie: Landelijk
Dienstencentrum Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht. Deelname gratis voor WKO-leden en student-leden; niet-leden € 20 (incl. lunch). Aanmelding per mail via info@wvko.nl o.v.v. naam, adres en functie.