In beweging – WKO-bulletin januari 2019

‘Gemeenteopbouw kan verstaan worden als een veranderingsproces of vernieuwingsproces in een plaatselijke gemeente dat behulpzaam is bij het herstel van de relevantie, geloofwaardigheid en integriteit van die betreffende gemeente op grond van het evangelie (in: René Erwich, Veelkleurig verlangen, 2008, Boekencentrum, Zoetermeer).

Kerkopbouw heeft alles te maken met ‘in beweging’ brengen. Een spanningsvolle relatie tussen twee disciplines in kerkopbouw, namelijk de theologie en agogiek, is wezenlijk. Dat zet een parochie in beweging.

In dit nummer treffen we artikelen aan uit beide disciplines: artikelen over preken, over de kerk als instituut en/of beweging, de kerk op het platteland, op het dorp, veranderingsprocessen als taaie kwesties, een klimaat om te komen tot veranderingen, de groei-ers en bloei-ers onder de kerken, de identiteit en rol van de professionele begeleider.

Inhoud

Woord vooraf ‘In beweging’
Nico Belo

Studiedag kerk tussen instituut en beweging

Overzicht jaarprogramma 2019

Het woord dat liefde ademt
Stefan Mangnus

Is er een Protestantse performance?
Kees van Ekris

Kerk tussen instituut en beweging – In de kerk hebben instituut en beweging elkaar nodig
Arjan Plaisier

Dorpskerken in beweging
Jolanda Tuma

Paraplu’s van orthodoxie
Paul Vermeer

Plezier beleven aan taaie kwesties
Nico Belo

Veranderen vraagt moed en vertrouwen
Nynke Dijkstra

Hoe houden we alle ballen in de lucht en nog veel meer… – Een taaie kwestie-casus uit de praktijk
Lydia Roosendaal

WKO-studiegroep nieuw kerkzijn platteland afgerond
Jack Steeghs

Boekbespreking: ‘De reli-ondernemer, gids voor een heilzame business’
Lydia Roosendaal

‘God ik wil groei!’
Laura de Vries

Kort binnen
Arianne Lodder

Terug naar de kern

U kunt dit themanummer bestellen bij info@wvko.nl
Voor € 9 krijgt u een exemplaar franco thuisbezorgd. U kunt ook voor € 27 per jaar een abonnement nemen, of voor € 35 als u buiten Nederland woont.