Studiedag: Nieuw kerk-zijn op het platteland

28 november 2018. Landelijke studiedag van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk over nieuw kerk-zijn op het platteland. Ruim anderhalf jaar geleden begon een studiegroep van het werkverband met het uitwisselen en bespreken van ervaringen over nieuwe vormen van kerk-zijn en geloven op het platteland. Publiekspresentatie van de bevindingen onder de titel: ‘Van Wije naar Gods Koninkrijk’. Opgave via info@wvko.nl