Studiedag: Kerk tussen instituut en beweging

Studiedag over de opbouw van de sociale gestalte van kerk op 4 oktober 2018

In veel discussies over gemeenteopbouw is de spanning rond dit actuele onderwerp direct voelbaar: instituut versus beweging. Vanouds duiden deze termen op het onderscheid tussen de statische en de dynamische gestalte van kerk. Tegenwoordig duikt dit begrippenpaar ook veelvuldig op in een context van spanning tussen verschillende kerktypen. Dan wordt gewezen op het verval van de gevestigde kerken en het succes van evangelische bewegingen. Of op de verschuiving van lokale kerkgemeenschappen naar meer mobiele kerkplekken. Maar staan deze kerngestalten van kerk wel zo lijnrecht tegenover elkaar? Wat valt daarover vanuit praktische theologie en empirisch onderzoek te leren met het oog op structuren en processen van gemeenteopbouw? En hoe verhoudt de hedendaagse discussie over de wisselwerking tussen gestolde en vloeibare religie zich tot de kern van de zaak: de doorwerking van het evangelie in onze tijd? Vragen genoeg voor een levendig debat over kansen en keuzes binnen het kerkelijk opbouwwerk.

De dag is bedoeld om kennis, ervaring en inspiratie met elkaar te delen aan de hand van inleiding en gesprek. In de ochtend gaat theoloog Arjan Plaisier (oud-scriba PKN) in op de balans tussen instituut en beweging vanuit zijn huidige functie als missionair predikant in de pioniersgemeente te Apeldoorn en docent spiritualiteit aan de PThU. In de middag geeft religiewetenschapper Paul Vermeer (Radboud Universiteit Nijmegen) zijn visie op belemmerende en faciliterende factoren voor institutionele gemeenteopbouw vanuit langlopend onderzoek naar hedendaagse religieuze ontwikkelingen. Dagvoorzitter is Hayo Wijma. Tussendoor is er alle ruimte voor ontmoeting en gedachtewisseling.

Datum: donderdag 4 oktober van 10.00-15.00 uur. Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats voor WKO-leden. Locatie: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort (nabij NS-station). Kosten: deelname is gratis voor WKO-leden; anders € 20 (incl. lunch). Aanmelding via info@wvko.nl o.v.v. naam, functie en mailadres.