Heil en missie: Afscheidssymposium Sake Stoppels

Missionair pionieren is in. Initiatieven schieten overal uit de grond en hoe langer hoe meer worden zij door het kerkelijk establishment gestimuleerd. Maar wat is ‘missionair’ nu eigenlijk? En vooral: waarom zou je missionair zijn?

Sake Stoppels, jarenlang docent gemeenteopbouw aan de VU, stelde die vraag onlangs in alle scherpte aan de orde. Hij constateerde dat de vraag naar het heil opvallend weinig ter sprake komt in missionaire projecten. Er lijkt hierover verlegenheid te zijn. Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseert de faculteit Religie en Theologie van de VU, samen met het Centre for Church and Mission in the West (CCMW) daarom een symposium over het thema ‘heil en missie’.

Datum: 30 november 2018 13:30-16:30

Aanmelden kan hier of via de agenda van de Factulteit Religie en Theologie (VU) frt.vu.nl.

Klik hier voor de volledige uitnodiging.