Vitaliteit van kerk en dorp – WKO-bulletin nov 2017

Vitaliteit van kerk en dorp: dit nummer bevat een ecclesiologische doordenking over kerk-zijn in een situatie waarin het institutionele christendom verdwijnt. Welke posities kunnen kerken innemen: place-keeping, place-making en place-seeking?
Parochianen blijven niet per definitie thuis, wanneer kerken sluiten. Een kerkgebouw als centrum voor vitaliteit voor de kleine kernen in de regio stimuleert betrokkenheid. Er openen zich nieuwe perspectieven, wanneer je als kerk op het dorp samen met maatschappelijke organisaties, zoekt naar de mogelijkheden om het welzijn van dorpelingen te verbeteren.

 


U kunt dit themanummer bestellen bij info@wvko.nl
Voor € 9 krijgt u een exemplaar franco thuisbezorgd. U kunt ook voor € 27 per jaar een abonnement nemen, of voor € 35 als u buiten Nederland woont.