Overzicht verschenen literatuur tot 2017

Op de website HANDELINGEN verschijnen LITERATUURBERICHTEN: overzichten van boeken en artikelen die in vak- en deelgebieden worden genoemd en ontsloten.
We verwijzen er graag naar!

Recent verscheen van Sake Stoppels het Literatuurbericht gemeenteopbouw 2011-2014 – Sake Stoppels op deze website.

Logo handelingen literatuur