Intervisiegroep Kerkelijk Opbouwwerk

Sinds eind 2012 kent het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk een aanbod tot begeleide intervisie: een vorm van collegiale ondersteuning in de vorm van een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces, met enige begeleiding in de opstartfase. De groep komt gemiddeld één keer in de twee maanden bijeen en werkt aan de hand van een ingebrachte casus.

“Herkenning, reflectie, toetsing, sturing en het vergroten van deskundigheden. Het komt allemaal aan de orde binnen de intervisie en het helpt mij verder in mijn werk als gemeenteopbouwer. Ik leer niet alleen van mijn eigen casus, maar ook van die van de andere groepsleden. Het feit dat we niet in dezelfde geloofsgemeenschap werkzaam zijn, zie ik als een duidelijke meerwaarde boven intervisie met gelijkgestemden.”
(Machteld Stam-Timmner, in: WKO-Bulletin nr. 84, januari 2014)

 Aanmelding en informatie: intervisiegroep Utrecht: info@wvko.nl