Studiedag Wijkend Christendom 2: KERK EN CULTUUR

Op zoek naar perspectief voor vernieuwende gemeenteopbouw

Studiedag oecumenisch Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk op 1 juni 2017

Aanleiding

In 2016 organiseerde het Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk (WKO) een studiedag onder de titel: ‘Wijkend christendom: exit of exil?’ Aanleiding vormde de uitkomsten van het onderzoek naar ‘God in Nederland 1966-2015’, vanuit de vraag: hoe te duiden, te denken en te handelen. Nu het ‘hemels baldakijn’ in rap tempo boven het christendom aan het verdwijnen is, staan kerken voor de uitdaging zichzelf en hun relatie tot de samenleving opnieuw uit te vinden.

Thema studiedag: de uitdaging voor kerken zichzelf en hun relatie tot de samenleving opnieuw uit te vinden

Een belangrijke ontwikkeling daarbij is het gegeven dat veel van het christelijk erfgoed momenteel buiten de gevestigde kerkelijke structuren en patronen terug te vinden is. Kunstpodia, musea, digitale media, uitvaartondernemingen, geestelijke gezondheidszorg, politieke partijen en andere sectoren in de samenleving geven er hun eigenzinnige en vrijzinnige invulling aan.

 • Wat betekent deze (gedeeltelijke) ‘overname’ van de christelijke traditie door anderen voor het proces van gemeenteopbouw en de methode van kerkelijk opbouwwerk?
 • Hoe kan de wederzijdse ‘kruisbestuiving’ concreet vorm krijgen?
 • Spelen de (lokale) kerken nog een eigen rol ten aanzien van christelijke identiteitsvorming en de waarborging daarvan?
  Of moeten de kerken zich ten opzichte van anderen sterker profileren op de markt van welzijn en geluk?

Vragen genoeg voor een vervolgbijeenkomst over de spannende en vaak gespannen verhouding tussen kerk en cultuur vanuit het perspectief van gemeenteopbouw.

Programma

 • 10.oo Ontvangst
 • 10.15 Opening
 • 10.30 Inleiding door dr. René Erwich,
  lector ‘Geloven in context’ aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), tevens bestuurslid van het WKO.
 • 11.00 Bijdrage van dr. Pieter Dronkers
  tot voor kort als predikant betrokken bij diverse experimenten van gemeenteopbouw in de Utrechtse Geertekerk
  momenteel werkzaam bij vredesorganisatie PAX.
  Bij zijn afscheid als predikant gaf hij aan als ‘ambteloos’ theoloog na te willen denken over de vraag op welke manier de kerk kan helpen met het weven van een ‘nieuw baldakijn’.
 • 11.30 Pauze
 • 11.45 Zaalgesprek tussen inleiders en deelnemers
 • 12.30 Presentatie WKO-Bulletin special  over ‘Wijkend christendom’ door Nico Belo
 • 12.15 Afsluiting

In de WKO special zijn de (bewerkte) inleidingen van de vorige studiedag opgenome, aangevuld met kritische reflecties van de hand van de kerkhistoricus Peter Ben Smit en de praktisch theologen Gerrit Immink en Hans Schilderman.

Praktische informatie

 • Datum
  1 juni van 10.00 tot 13.00 uur.
 • Locatie
  Inview, ruimte Hout
  Stadsring 140
  3811 HS Amersfoort.
 • Kosten
  € 15.00 (studenten € 10; WKO-leden gratis)
 • Opgave
  via info@wvko.nl met vermelding van naam, adres en functie.