Permanente educatie PKN

Voor predikanten en kerkelijk werkers kent de PKN een vijfjaarlijks systeem van mentoraat, nascholing, bijscholing en persoonlijke ontwikkeling; de permanente educatie (PE).

Een studie- of trainingsactiviteit van het WKO kan in dit kader ook in aanmerking komen voor erkenning als PE-punt.
Indien een deelnemer aan zo’n WKO-activiteit meent dat een dergelijke activiteit past binnen zijn of haar persoonlijk scholingsplan, kan een individuele erkenning aangevraagd worden.
Dit dient voorafgaand aan zo’n activiteit te worden aangevraagd. Een folder en andere informatie zijn te vinden op de website van de PKN. Het aanvraagformulier staat tussen alle PE downloads.