Strategisch gebruik social media – Een impressie

Social media: middel of doel?

sociale netwerkkerk coverVeel te vaak worden diverse social media gezien als ‘redding’ van (kerkelijke) organisaties die hun boodschap en communicatiekanalen niet goed op orde hebben.
Veel te vaak worden Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram e.d. niet gezien als aanvullend middel, maar als doel of oplossing.
Als de werkdag me één ding heeft geleerd is het dit: social media voegen iets toe aan jouw communicatiemogelijkheden van de blijde boodschap!

Robin Effing, de inleider van de werkdag, citeert paus Franciscus: ‘Internet is een geschenk van God.’

Identiteit, kernboodschap
In het huidige levensbeschouwelijke landschap is een van de meest lastige kwesties voor geloofsgemeenschappen: de kernboodschap die je als geméénschap uit wilt zenden.

 • Voor orthodoxe groepen ligt het eenvoudig.
 • Veel complexer ligt het in parochies of protestantse gemeentes waar de populatie gemêleerd is – met een heel divers profiel van levensbeschouwelijke behoeften en leeftijden. Hoe doe je dán een ieder recht en hoe pak je het aan?
 • En hoe word je aantrekkelijk voor zinzoekers die de kerk nu links laten liggen omdat het bééld dat zij hebben niet correspondeert met wat jouw kernboodschap ís?

Met het strategisch plan dat Effing in het middagprogramma laat gebruiken, komen de lastige vragen op deze werkdag vanzelf boven tafel.
Eén parochie is actief en creatief op weg, maar komt erachter dat er te weinig samenhang is tussen allerlei bruisende groepen.
Een andere parochie puzzelt met haar augustijnse identiteit. Een rijke traditie, maar als er geen mensen zijn om de kernboodschap – hoe die er nu ligt – waar te maken, lekt energie weg.
Een heel mooie kernboodschap hoor ik van een buurtkerk: ‘Wij helpen mensen in de wijk niet, wij zíjn er.’
En ja, wat doe je als je als ICT-professional merkt dat de voorgangers in jouw kerk niet van de social media zijn? Faciliteer hen met de ICT-kennis die zij niet hebben. Zo ontstaat een win-winsamenwerking.

Enkele vuistregels voor het strategisch gebruik van social media

 1. Gebruik diverse media om de blijde boodschap te verkondigen
  ‘Er is niets mis met het vertrouwde papieren kerkblad, maar zet het bewust in.’
 2. Wees positief
  ‘Los kwesties niet op via social media maar face-to-face.’
 3. Actieve participatie van de kerkleiding werkt stimulerend
  ‘Goed voorbeeld doet…’
 4. Online + offline! (‘Let op de samenhang.’)
Robin Effing
Robin Effing

Freeware en verder lezen
Tot slot wijst Effing op zijn werkmodellen en presentatie op slideshare / internet
Zie voor meer informatie ook de website van Robin Effing.

Neemt, eet en verspreid de blijde boodschap met beleid!

(een bijdrage van Jack Steeghs – zie zijn linked-in profiel)

 


Achtergrond
Op vrijdag 3 oktober jl. heeft het WKO voor leden en niet-leden een werkdag georganiseerd over het strategisch gebruik van social media.
De dag stond onder leiding van WKO-bestuurslid Hans Jonker en Robin Effing.
Laatstgenoemde promoveerde op 12 november 2014 op het onderwerp ‘strategisch gebruik van social media door en voor kerkgemeenschappen’, een kenner dus!
Hierboven de impressie van de dag door Jack Steeghs, deelnemer.