Van AH to go naar go to… – studiedag en jaarvergadering 25 september a.s.

Screenshot_2014-09-01-10-18-24_1Pionieren als nieuw concept?

helpen ons met nadenken over de vraag wat pionieren voor ons als kerkelijk opbouwwerkers betekent. Verdere informatie vind je in deze bijlage WKO studiedag 25 sept.

  • Locatie: Ariënsinstituut in Utrecht
  • Tijd: 10.30 – 15.00 uur
  • Kosten incl. lunch: voor WKO-leden gratis; voor niet-leden 25 euro; voor studenten 15 euro
  • Opgave voor studiedag bij Margreet DoornenbalGeef s.v.p. aan waarvoor je komt: studiedag en/of jaarvergadering

Het WKO heeft aansluitend aan de studiedag en lunch zijn jaarvergadering. Leden en aspirant-leden zijn ook hiervoor van harte uitgenodigd. Als je mee wilt denken over het beleid of ideeën hebt voor studiedagen, bulletin, website of welke WKO-zaak ook maar, wees er dan bij op 25 september, van 15.15 – 16.30 uur. Ook hiervoor graag aanmelden via info@wvko.nl