Social media en strategisch gebruik ervan voor kerkelijk opbouwwerk

Robin EffingWERKDAG OP 3 OKTOBER 2014

Social media worden op allerlei terreinen in de samenleving gebruikt, ook in de kring van kerkelijke gemeenten, parochies en geloofsgemeenschappen. Vaak lijkt dit spontaan gebruik, aansluitend bij de ervaringen van mensen: het verzenden van uitnodigingen via e-mail, het uitwisselen van foto’s en ervaringen via Facebook. De vraag dient zich aan of social media ook methodisch ingezet kunnen worden ten behoeve van kerkopbouw/gemeenschapsopbouw.

Drs. Robin Effing (Universiteit Twente en Saxion Hogeschool) heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het gebruik van social media en is bezig met de afronding van zijn proefschrift over het strategisch gebruik van social media voor en door kerkgemeenschappen. Hij publiceerde met anderen De sociale netwerk kerk en artikelen van hem verschenen o.a. in Communio. Met hem willen we nagaan waaraan gedacht en gewerkt dient te worden om beter gebruik te kunnen maken van social media.

Op deze werkdag willen we ons laten informeren over de inzichten die Robin Effing heeft opgedaan en met elkaar oefenen in diverse voorbereidingsstappen om er thuis verder mee aan de slag te gaan.

Doel van de dag: het bespreken van mogelijkheden en voorwaarden voor het gebruik van social media ten dienste van kerkopbouw / gemeenschapsopbouw.

Voor wie?
sociale netwerkkerk coverVoor ieder die belangstelling heeft voor het methodisch gebruik van social media voor kerkopbouw/gemeenschapsopbouw.

Datum en plaats
Vrijdag 3 oktober, 10.30-16.00 uur
Ariënsinstituut, Keistraat 9, Utrecht

Kosten (incl. lunch)
Voor WKO-leden: gratis
Voor niet-leden: € 30,00; gratis wanneer u WKO-lid besluit te worden.

Organisatie en informatie
Dr. A.J. (Hans) Jonker. Stuur een mail naar jonkerdraj@gmail.com

Opgave: graag z.s.m. (vol is vol), maar in elk geval vóór 10 september via info@wvko.nl


Programma

 • 10.30 uur: welkom
 • 10.40 uur: kansen en beperkingen van social media, ervaringen en inzichten op basis van het onderzoek door Robin Effing.
  Aandacht voor de volgende aspecten:
  – noodzaak van een strategie voor social media;
  – strategie om succes te krijgen met social media;
  – inbreng van de netwerkgeneratie in een parochie/gemeente;
  – afstemmen op doelgroepen;
  – gevolgen van social media voor de structuur van kerkelijke communicatie
 • 11.40 uur: pauze
 • 11.55 uur: oefenen met socialmediastrategie voor kerkopbouw:
  – richting lokale kerkgemeenschap
  – externe trend
  – bepalen doelgroep
  – thema’s van beleid
  – keuze ambitieniveau
  – strategieplan voor social media opstellen
 • 12.45 uur: lunch
 • 13.30 uur: oefenen met socialmediastrategie voor kerkopbouw/ gemeenschapsopbouw: strategie ontwikkelen
 • 14.30 uur: gesprek en vragen mediastrategie en kerkopbouw/ gemeenschapsopbouw
 • 15.45 uur: conclusies en afsluiting
 • 16.00 uur: einde van de werkdag