Category: Studiedag

Studiedag: Nieuw kerk-zijn op het platteland

28 november 2018. Landelijke studiedag van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk over nieuw kerk-zijn op het platteland. Ruim anderhalf jaar geleden begon een studiegroep van het werkverband met het uitwisselen en bespreken van ervaringen over nieuwe vormen van kerk-zijn en geloven op het platteland. Publiekspresentatie van de bevindingen onder de titel: ‘Van Wije naar Gods Koninkrijk’. Opgave via info@wvko.nl  

Vreemdelingen en priesters – lezing Stefan Paas

Vreemdelingen en priesters – Missionaire gemeenschap in een postchristelijke omgeving Lezing op 01 10 2015 van Stefan Paas (VU, TUK) [tabs style=”h1″ icon_color=”#dbdbdb” icon_current_color=”#eeee22″] [tab title=”1a” ]Een paar theologische gedachten bij ‘gemeenschap’   ‘Gemeenschap’ is een woord als ‘cultuur’ of ‘wetenschap’. Iedereen heeft er wel een gevoel bij, maar als je probeert het wat nauwkeuriger te definiëren, blijkt dat nog niet zo...

Van AH to go naar go to… – studiedag en jaarvergadering 25 september a.s.

Pionieren als nieuw concept? Martijn Vellekoop (coördinator van de PPP’s en winnaar Helix-prijs) René Erwich (Lector CHE en o.m. auteur van Gemeente in beeld) helpen ons met nadenken over de vraag wat pionieren voor ons als kerkelijk opbouwwerkers betekent. Verdere informatie vind je in deze bijlage WKO studiedag 25 sept. Locatie: Ariënsinstituut in Utrecht Tijd: 10.30 – 15.00 uur Kosten incl. lunch: voor...