Category: Nieuws

In beweging – WKO-bulletin januari 2019

‘Gemeenteopbouw kan verstaan worden als een veranderingsproces of vernieuwingsproces in een plaatselijke gemeente dat behulpzaam is bij het herstel van de relevantie, geloofwaardigheid en integriteit van die betreffende gemeente op grond van het evangelie (in: René Erwich, Veelkleurig verlangen, 2008, Boekencentrum, Zoetermeer). Kerkopbouw heeft alles te maken met ‘in beweging’ brengen. Een spanningsvolle relatie tussen twee disciplines in kerkopbouw, namelijk de...

Studiedag: Nieuw kerk-zijn op het platteland

28 november 2018. Landelijke studiedag van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk over nieuw kerk-zijn op het platteland. Ruim anderhalf jaar geleden begon een studiegroep van het werkverband met het uitwisselen en bespreken van ervaringen over nieuwe vormen van kerk-zijn en geloven op het platteland. Publiekspresentatie van de bevindingen onder de titel: ‘Van Wije naar Gods Koninkrijk’. Opgave via info@wvko.nl