Websites en organisaties

Links interessant voor kerkelijk opbouwwerkers

Godsdienstige veranderingen

2015 Werkverband Kerkelijke Opbouwwerk - www.wvko.nl en www.kerkelijkopbouwwerk.nl