Literatuur

Aanbevolen literatuur voor kerkopbouwers

2015 Werkverband Kerkelijke Opbouwwerk - www.wvko.nl en www.kerkelijkopbouwwerk.nl