Boekpresentatie: De liquidatie van de kerk

Is religie in westerse samenlevingen aan het uitsterven? Komt individuele spiritualiteit in de plaats van geïnstitutionaliseerde religie? Of is er een terugkeer van religie te verwachten? Volgens Kees de Groot moeten de hedendaagse ontwikkelingen anders begrepen worden. Er vindt een herverdeling plaats van wat de georganiseerde godsdienst in huis heeft. Zoals failliete bedrijven hun eigendommen in andere handen zien overgaan, verliezen kerken controle over hun bezittingen, initiatieven en activiteiten. Religie overschrijdt de grenzen van parochie en gemeente en verschijnt in andere sociale contexten: in de wereld van vrije tijd, zorg, kunst en cultuur. Dit boek volgt processen van liquidatie op de voet door een frisse blik te werpen op parochies en kerkelijke bewegingen; mediapastoraat, spirituele centra en geestelijke verzorging; geestelijke gezondheidszorg, musea en theater. Aldus worden nieuwe vragen opgeworpen voor het sociologische en theologische debat over religie in de hedendaagse ‘vloeibare moderniteit’.
Meer informatie

Over de dag

  • 5 Oktober van 15.00 tot 17.00 – Campus Tilburg University
  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de boekpresentatie.
  • Aanmelden graag vóór 29 september 2017 via het aanmeldingsformulier
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Tilburg School of Catholic Theology,
    telefoon 013 – 466 3800 of e-mail: bureautst@uvt.nl