Studiedag: Waarderende gemeenteopbouw werkt!

Landelijke werkdag Waarderende Gemeenteopbouw werkt! Om dat te laten zien organiseert MET ANDERE OGEN, specialisten waarderende gemeenteopbouw, een inspirerende werkdag voor iedereen die leiding geeft aan een lokale geloofsgemeenschap.  Op zaterdag 14 november laten we zien wat waarderend actieonderzoek in lokale kerken teweegbrengt. In 2013 verscheen het boek Goede wijn. Waarderende gemeenteopbouw van Jan Hendriks. Sinds die tijd zijn we...

Studiedag: De Reli-Ondernemer

Zin geven, zaken doen… De Reli-Ondernemer ‘Levensbeschouwelijk ondernemerschap lijkt een kansrijk en groeiend werkgebied voor theologisch opgeleide professionals. De arbeidsmarkt voor theologen is enorm in beweging. Er dienen zich allerlei mogelijkheden aan om te werken met zingevingsthema’s in nieuwe contexten. De reli-ondernemer is sinds enkele decennia in onze samenleving aanwezig. Theologische opleidingen hebben leerroutes ontwikkeld over ondernemerschap. In deze lezing verken ik motieven, competenties, thema’s,...

In beweging – WKO-bulletin januari 2019

‘Gemeenteopbouw kan verstaan worden als een veranderingsproces of vernieuwingsproces in een plaatselijke gemeente dat behulpzaam is bij het herstel van de relevantie, geloofwaardigheid en integriteit van die betreffende gemeente op grond van het evangelie (in: René Erwich, Veelkleurig verlangen, 2008, Boekencentrum, Zoetermeer). Kerkopbouw heeft alles te maken met ‘in beweging’ brengen. Een spanningsvolle relatie tussen twee disciplines in kerkopbouw, namelijk de...